Drogi Użytkowniku!

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Wiąże się to z przechowywaniem plików cookies w Twojej przeglądarce oraz przetwarzaniem przez AMS S.A. danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych (dodatkowe informacje możesz znaleźć w Polityce prywatności). Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Rozumiem

AMS dla miast

PPP

Kontakt z nami

bramykraju@ams.com.pl

Bramy Kraju 6. edycja PPP (2010)

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Miasto publiczne - miasto prywatne (2010)

Tematem seminarium było partnerstwo publiczno-prywatne jako jedno z możliwych źródeł finansowania inwestycji miejskich. Na dowód zaprezentowane zostały przykłady krajowe i zagraniczne. Jak dowodzili eksperci, to co jest potrzebne, aby takie inwestycje realizować, to odpowiednie regulacje prawne, finansowe i podatkowe. Jak wynika z podsumowującego seminarium panelu dyskusyjnego prowadzonego przez dziennikarza ekonomicznego Tadeusza Mosza, istniejące bariery są do pokonania, a kluczową sprawą jest dalsza edukacja w stosowaniu dobrych praktyk, zarówno strony publicznej, jak i prywatnej.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach istotnie ograniczone będą fundusze publiczne na realizację przedsięwzięć miejskich. Wynika to z faktu zbliżania się wielu polskich miast do granicy ustawowo dopuszczalnego zadłużenia. Tym samym wzrasta presja na znajdowanie nowych źródeł finansowania, szczególnie inwestycji. Jednym z możliwych rozwiązań będzie ich realizacja w ramach przedsięwzięć typu ppp.

Od 2009 roku obowiązują nowe przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesjach na roboty budowlane i usługi. Niestety brak jest jednak katalogu dobrych praktyk w tym zakresie. Na to zapotrzebowanie spróbowaliśmy odpowiedzieć organizując seminarium „Miasto publiczne – miasto prywatne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w perspektywie lat 2010-2015”, które otworzyło szóstą edycję programu Bramy Kraju. Partnerami spotkania byli Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz kancelaria Clifford Chance.

W trakcie seminarium poruszane były m.in. kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego jako alternatywnego, wobec kredytu lub wydatków budżetowych, źródła finansowania zadań publicznych. Zwrócono uwagę na fakt, że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w swoim obecnym kształcie ma niespełna dwa lata i pomimo, iż pozwala na praktyczne realizowanie przedsięwzięć, tym co może być przeszkodą w jej realizacji są podatki, które stawiają w pozycji uprzywilejowanej podmiot publiczny. Zaprezentowano też studia przypadków – Kraków i Singapur, które zrealizowały inwestycje w ramach ppp.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dziennikarza ekonomicznego Tadeusza Mosza. Co z niego wynika? Kluczem do sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego wydaje się być wzajemne zrozumienie potrzeb stron zaangażowanych w przedsięwzięcie – administracji publicznej realizującej cele społeczne oraz partnerów prywatnych wnoszących kapitał i funkcjonujących na zasadach rynkowych. PPP jest wciąż bardzo świeżym tworem – dlatego społeczeństwo wymaga rzetelnej edukacji w tym zakresie, a sama ustawa – weryfikacji i przyjmowania dobrych rozwiązań prawnych.

więcej

Program konferencji

Pobierz plik (PDF 88,8 Kb)
 

Obejrzyj

Partnerzy honorowi

 

Prelegenci

Marcin Bejm

adwokat, Clifford Chance

Marcin Bejm jest adwokatem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. W biurze warszawskim Clifford Chance koordynuje praktykę z zakresu obsługi prawnej projektów PPP.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją i finansowaniem projektów infrastrukturalnych, w tym, realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów tego rodzaju realizowanych w sektorze transportu lotniczego, drogowym, kolejowym, wodociągowo-kanalizacyjnym, a także w obsłudze prawnej projektów rewitalizacyjnych oraz inwestycji w odnawialne oraz konwencjonalne źródła energii. W ostatnim czasie doradzał m.in. Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w zakresie polskiego i unijnego prawa zamówień publicznych w związku z finansowaniem budowy autostrad płatnych A1 i A2.

Obecnie doradza m.in. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przy realizacji instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w Bełchatowie, spółkom z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz podmiotom zarządzającym międzynarodowymi portami lotniczymi. Marcin Bejm jest redaktorem i współautorem komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wydanego przez CH Beck w 2010 r.

Ewa Bielecka

Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu m.st. Warszawy

Radca prawny, pracuje w Biurze obsługi Inwestorów w Wydziale Obsługi Inwestorów i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w Urzędzie m. st. Warszawy. Zajmuje się przygotowaniem projektów w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, posiada doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Wojciech Dmoch

doradca podatkowy, Clifford Chance

Wojciech Dmoch jest licencjonowanym doradcą podatkowym z siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. W Clifford Chance rozpoczął pracę w 2002 r.

Specjalizuje się w analizie umów i inwestycji pod kątem podatkowym. Zakres jego doradztwa obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: struktura podatkowa prywatnych inwestycji kapitałowych (private equity); struktura podatkowa inwestycji na rynku nieruchomości i infrastruktury (w tym doradztwo podatkowe w zakresie różnych rodzajów projektów inwestycyjnych: nabycie nieruchomości, nabycie gruntu, nabycie infrastruktury, budowa); postępowania podatkowe (odwołania oraz skargi od decyzji organów podatkowych, prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi, postępowania dotyczące wiążących interpretacji podatkowych); doradztwo podatkowe dostosowane do potrzeb grup z sektora petrochemicznego; aspekty podatkowe paszportowania papierów wartościowych; aspekty podatkowe ofert publicznych; aspekty podatkowe instrumentów pochodnych; oraz doradztwo podatkowe związane z opodatkowaniem członków zarządów, planowaniem podatkowym, opcjami na akcje itp. Posiada na swoim koncie kilka publikacji książkowych o prawie podatkowym, wydanych przez C.H.Beck.

Bartosz Piotr Korbus

prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bartosz Piotr Korbus, prawnik, doradca samorządowy. Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP. Uczestniczył w licznych projektach z zakresu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym m. in. dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury transportowej (porty lotnicze i drogi), infrastruktury ochrony środowiska i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących budowy infrastruktury biurowej i mieszkaniowej służącej wykonywaniu zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym. Zajmuje się doradztwem dla sektora prywatnego (projekty rewitalizacyjne z komercjalizacją), organizacją, współorganizacją i prowadzeniem szkoleń oraz konferencji na temat PPP, dotacji UE oraz gospodarki komunalnej. Jest współpracownikiem licznych wydawnictw profesjonalnych (prawo, budownictwo, finanse), ponad 130 artykułów poświęconych PPP, pomocy publicznej i funduszom UE dla samorządu, sektora prywatnego i NGO. Autor oficjalnych publikacji UKIE, Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Zamówień Publicznych: m.in.: „Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno – prywatnego” 2007 r., „Partnerstwo – Publiczno-Prywatne – nowa forma realizacji zadań publicznych” czy nowo wydany poradnik Urzędu Zamówień Publicznych „Partnerstwo Publiczno–Prywatne”. Redaktor naczelny FORUM PPP, pierwszego w Polsce czasopisma branżowego poświęconego ppp.

Paweł Piotrowski

radca prawny, Clifford Chance

Paweł Piotrowski jest radcą prawnym z ponad pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych, project finance, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa budowlanego i energetycznego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym przy przedsięwzięciach infrastrukturalnych. Doradzał zarówno podmiotom publicznym jak i prywatnym w projektach w sektorze transportowym (metro, lotniska, autostrady), infrastruktury sportowej (Euro 2012), utylizacji odpadów (spalarnia śmieci), wodociągów i kanalizacji oraz budowli portowych (terminal kontenerowy). Uczestniczył także w opracowywaniu struktur wielu innowacyjnych przedsięwzięć PFI/PPP (także podczas praktyki w singapurskim biurze jednej z międzynarodowych kancelarii prawniczych).

Paweł Piotrowski doradzał jednemu z uczestników postępowania ogłoszonego przez National Environment Agency w Singapurze na wybór podmiotu, który w formule Design-Build-Own-Operate (DBOO) zbuduje oraz będzie operatorem piątej spalarni śmieci w Singapurze. Jest to pierwszy projekt w sektorze utylizacji odpadów, który został zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w tym kraju.

Doradzał m.in. Gülermak przy przygotowaniu opracowania i przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym na budowę II linii metra w Warszawie oraz PL.2012 sp. z o.o. przy due diligence kontraktu na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie.

Obecnie doradza m.in. inwestorom finansowym i branżowym w postępowaniach koncesyjnych na budowę parkingów podziemnych, spółkom z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przy realizacji instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla.

Paweł Piotrowski jest współautorem komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wydanego przez CH Beck w 2010 r.

Wacław Skubida

Dyrektor Wydziału Inwestycji UM Kraków

Wacław Skubida, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, 32 letni staż pracy, z czego 16 lat w administracji samorządowej. Pracę w strukturach Gminy Miejskiej Kraków rozpoczął 1 października 1994 roku. Od tego czasu pełni kierownicze funkcje związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich oraz gospodarką komunalną. Obecnie – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

W ostatnim okresie prowadził realizację m.in. następujących inwestycji miejskich:

  • Budowa Pawilonu „Wyspiański 2000”,
  • Budowa w trybie koncesji podziemnego parkingu na Placu na Groblach,
  • Modernizacja Miejskiego Stadionu „Cracovia”.

Obecnie nadzoruje realizację kluczowego dla Gminy Miejskiej Kraków projektu inwestycyjnego, tj. budowę Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (obiekt o wartości ok. 350 mln zł).